ПИПЀРОВ

ПИПЀРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който е на пипер, свързан е с отглеждането на пипер; пиперен. За изнесените на полето доматени и пиперови растения да се направи следното: растенията да се покрият със слама, полиетиленово платно, книжни кесии и други материали. РД, 1960, бр. 118, 3. Пиперови насаждения. Пиперов разсад.

Списък на думите по буква