ПИПЀТНИЦА

ПИПЀТНИЦА ж. Диал. Болестта пипка по домашните птици.

— От Н. Геров, Речник на блъгарский язик, 1901.

Списък на думите по буква