ПИПИ

ПИ-ПИ или утроено пи-пи-пи междум. Вик за мамене на пилета и кокошки; пили-пили. В този момент в стаята достигна напевно подвикване отвън "пи-пи-пи-пи". Изведнъж се чу лудото препускане на птиците към дежурната гледачка. Г. Ралчев, ДМЖ, 36.

Списък на думите по буква