ПИПИНИЀРСТВО

ПИПИНИЀРСТВО, мн. няма, ср. Разг. Остар. Пепиниерство, пипинерство. Облагат се с данък стопанствата на частните земеделски стопани, личните стопанства на работниците, служителите,.. за доходите им от: земеделие, лозя, овощни градини, зеленчукови градини, ливади, пипиниерство.., пчеларство, бубарство и други отрасли на същите. РД, 1950, бр. 148, 3.

Списък на думите по буква