ПЍПКАМ

ПЍПКАМ СЕ, ‑аш се, несв., непрех. Разг. Върша нещо, работя, действам много бавно, непохватно, несръчно или без умение; туткам се, бавя се. Цонка нареждаше масата, брат му .. се чумереше на бавните движения на жена си. — Какво се пипкате още! — рече той и стана да заеме мястото си на масата. Ем. Станев, ИК I и II, 23. — Хайде качвай се, стига си дрънкала! Ей го слънцето изгря, а ти още се пипкаш. И. Петров, МВ, 217. И се питам: Докато сърбите вече минават нашата граница, защо ние с вас не сме на път за там, ами още стоим тука, още се пипкаме. Какво чакаме? В. Геновска, СГ, 361.

Списък на думите по буква