ПИПНЀЖ

ПИПНЀЖ м. Диал. Пипкава работа; пипня.

— От Л. Андрейчин и др., Български тълковен речник, 1976.

Списък на думите по буква