ПИПНЕШКО̀М

ПИПНЕШКО̀М нареч. С пипане, обикн. внимателно и предпазливо; пипнешката. Отключвам вратата и бързо влизам в тъмното коридорче. Търся пипнешком да запаля електрическата лампа. К. Калчев, ДНГ, 121. Дара вървешком извива ръка, мъчи се да разкопчае издутия джоб на раницата си. .. Измъква пипнешком две консервени кутии. Бл. Димитрова, Лав., 56. [Апостол] седна да чете; от време на време .. той присягаше пипнешком към червения молив и внимателно подчертаваше някои пасажи. Ил. Волен, МДС, 113. И като в сън тръгна по стълбите. Слизаше леко, пипнешком и стъпките му заглъхваха в глухия вой на вятъра. П. Константинов, ПИГ, 93.

— Други (диал.) форми: пипяшкѝм, пипяшко̀м.

Списък на думите по буква