ПИПО̀Н

ПИПО̀Н м. Диал. Пъпеш; каун. По-забележителни [хранителни растения] са: .. дини, пипони, краставици и пр. Д. Мутев, ЕИ, 111.

Прен. Пренебр. Глупав човек.

— От гр. πεπόνι.

Списък на думите по буква