ПИПО̀НЕСТ

ПИПО̀НЕСТ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. 1. Обикн. за глава на човек — който е продълговат, който по форма прилича на пипон, пъпеш. Никой се не спира да погледне наклякалите евреи. .. А не бързайте,.., и огледайте веднъж поне тези пипонести, облизани глави с вглъбнати слепи очи .., досущ прилични един на друг и сякаш всички съща пора. П. Тодоров, И II, 11.

2. Който е жълт като пипон, пъпеш. Подмигва, маха им с разперени ръце, / изюдил лунаво пипонесто лице. П. П. Славейков, КП ч. III, 89.

— Друга форма: пипо̀няст.

Списък на думите по буква