ПИРАЗО̀Л

ПИРАЗО̀Л м. Хим. Органично азотно съединение във вид на безцветни кристали, производните на което намират широко приложение като багрила и лекарства.

— Лат. pyrazol.

Списък на думите по буква