ПИРАЗОЛО̀Н

ПИРАЗОЛО̀Н м. Хим. Органично, производно на пиразола съединение, което има широка употреба в производството на багрила, на лекарства (аналгин, пирамидон и под.) и в цветната фотография. Самият пиразолон и производните му служат като азотосъставляващи. С. Серафимов, Б, 201.

— Лат. pyrazolon.

Списък на думите по буква