ПИРАМИДА̀ЛЕН

ПИРАМИДА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Който е като пирамида, има форма на пирамида; пирамиден, пирамидовиден, пирамидообразен. Още по-нататък строяха или разваляха тридесетметровите пирамидални железни кули на кладенците. Б. Шивачев, ПЮА, 238. Тя [улицата] се провира като сребърна река между сенките на вечнозелени градини и паркове, през пролуките на пирамидалните кипариси. А. Гуляшки, ЗВ, 64-65. Слънцето, което поприбра своя светъл сноп, златеше редките косми на голото му теме — скопецът бе снел своята висока пирамидална шапка. Ст. Загорчинов, ДП, 351. Докато Злият зъб има пирамидална скалиста форма, то темето на Орловец е куполообразно и тревисто. М. Гловня и др., Р, 59. Пирамидален покрив на кула. Пирамидална черупка на мекотело. Пирамидален паметник.

◊ Пирамидална топола. Бот. Двудомно, обикн. парково дърво от сем. върбови със ствол до 40 м и разклоняваща се почти от основата корона, с форма на пирамида, което се култивира в по-умерените пояси на Европа. Populus pyramidalis. Освен тези естествено растящи дървесни видове в парка виреят и редица внесени видове — акация, канадска и пирамидална топола. ПЗ,1981, кн. 10, 22. Засажданите нови дървета — червен дъб и пирамидална топола — по булевардите "Хр. Ботев" и "Дондуков" имат по-голяма декоративна стойност. Короната им се покрива с едри зелени листа. ВН, 1960, бр. 2657, 1.

— От лат. pyramidalis.

Списък на думите по буква