ПИРАМИДА̀ЛНО

ПИРАМИДА̀ЛНО нареч. Във форма, вид на пирамида, като пирамида; пирамидно. През 1928 година било възложено на чешкия скулптор Карел Дворжак да изработи статуя на Кирил и Методий,.. Композицията е построена пирамидално. Ръката на Методий е вдигната високо за благослов. Стоящият по-долу Кирил държи в ръце макет на малък храм и книга. О, 1977, кн. 10, 22. Поради голямата си височина небостъргачите логически се развиват пирамидално от една голяма по основи квадратура. А. Дамянов, ЖС, 294.

Списък на думите по буква