ПИРАМИДА̀ЛНОСТ

ПИРАМИДА̀ЛНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Качество на пирамидален. Каква да бъде формата на композицията?... Но формата на композицията, т.е онова съставяне на фигурите.., при което се получава вертикалност, хоризонталност, пирамидалност и пр., се определя изключително от съдържанието. Ал. Гетман и др., СБ, 130.

Списък на думите по буква