ПИРАМЍДЕН

ПИРАМЍДЕН, ‑дна, ‑дно, мн. ‑дни, прил. 1. Който е като пирамида, има форма на пирамида; пирамидален, пирамидовиден, пирамидообразен. Аз я [Витоша] намирам много хубава в това величаво уединение, с тоя великолепно изтеглен в небето пирамиден облик. Ив. Вазов, Съч. IХ, 165. Над свиден пирамиден камен ще свети летописна памет. В. Марковски, ПЗ, 389. Пирамиден купен.

2. Спец. Който се отнася до бъбречните пирамиди. При надлъжен разрез на бъбрека отвън навътре се виждат два неравномерно дебели слоя: външен — корест и вътрешен — мозъчен или пирамиден. Анат. IХ кл, 104.

◊ Пирамиден път. Анат. Мозъчен път, по който протичат нервните импулси, ръководещи волевите движения. Характерни за продълговатия мозък са на първо място две снопчета миелинови влакна с триъгълна форма, наречени пирамиди.. Те са изградени от влакната на главния волев двигателен път — пирамидния път. Ал. Гюровски, АЧ, 339. Кръвоизливът може да настъпи в различни области на големия и по-рядко на малкия мозък. .. От него се увреждат важни мозъчни области.., пирамидният път .. или продълговатият мозък. Л. Митов и др., ВБ, 180-181. Пирамидна проява. Спец. Проява на смутена проводимост на пирамидния път, която се изразява чрез различни по степен нарушения на волевата двигателна активност. Остър дисеминиран енцефалит — протича с отпадналост, сънливост и пирамидни прояви. К. Рашков и др., ВБ, 299.

Списък на думите по буква