ПИРАНОГРА̀Ф

ПИРАНОГРА̀Ф м. Метеор. Метеорологичен уред за непрекъсната регистрация на сумарната и разсеяната слънчева радиация, който се състои от пиранометър, свързан със самопишещ галванометър.

— От гр. π?ρ 'огън' + Bνά 'нагоре' + -граф.

Списък на думите по буква