ПИРАНОМЀТЪР

ПИРАНОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Метеор. Метеорологичен уред за измерване на сумарната и разсеяната слънчева радиация, който представлява термоелектрическа батерия. Сумарната слънчева радиация се измерва с помощта на пиранометри.

Списък на думите по буква