ПИРА̀ТСКИ

ПИРА̀ТСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който е на пират1, принадлежи на пират. В едни архиви са били открити карти с приложени към тях указания на местата, където са заровени пиратски съкровища. ВН, 1958, бр. 2063, 4. В просторния хол, до сами входа на хотела, има огромна картина изобразяваща пиратско спиране на остров Пинос. Пиратите пренасят съкровища в пещерите, с каквито изобилствуват планините на острова. М. Яворски, ЕСВ, 148. Пиратски кораб.

2. Който е съставен от пирати. Край егейските талази / споменът се още пази / на пиратските дружини — / каталани, сарацини — / орди диви, кръвожадни. Ив. Вазов, БМ II, 166.

3. Който е характерен за пират1, присъщ е на пират1. С възрастта на Спиридонов тя [Зара] можеше да се примири — макар да наближаваше шестдесет години, тялото му беше още високо и здраво, а в орловия нос и хищните очи на едрото му лице имаше някаква пиратска красота. Д. Димов, Т, 40. Пиратски приключения. Пиратски набези.

4. За художествено произведение — в който се пресъздава животът на пирати1. Плавахме и тъкмо тогава бяхме нападнати. И то точно така, както се описва в пиратските романи. Десетина бързи моторни лодки ни заобиколиха, от тях изскочиха малайци и китайци с куки в края на дълги бамбукови пръти.. и пъргаво като маймуни се изкачиха по борда на палубата. Б. Трайков, ВО, 47. Приключенията в разкъсаната книжка с годините съвсем са избледнели в паметта ми. Това бяха впрочем някакви съвсем невероятни пиратски истории. Б. Райнов, ГН, 221.

5. Прен. Нов. За продукт на интелектуална дейност, интелектуално творчество — който е откраднат от автора, присвоен е незаконно и се тиражира, разпространява с цел извличане печалба. Стотици пиратски видеокасети са били конфискувани на Дунав мост. Пиратски компакт дискове.

Списък на думите по буква