ПИРА̀ТСТВАНЕ

ПИРА̀ТСТВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от пиратствам; пиратствуване.

Списък на думите по буква