ПИРА̀ТСТВУВАНЕ

ПИРА̀ТСТВУВАНЕ, мн. ‑ия, ср. Отгл. същ. от пиратствувам; пиратстване.

Списък на думите по буква