ПИРГЕОМЀТЪР

ПИРГЕОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑търа, м. Метеор. Измервателен уред за установяване на разликата между собственото излъчване на земната повърхност и насрещното излъчване на атмосферата, въз основа на която се определя ефективното земно излъчване.

Списък на думите по буква