ПИРГУ̀Л

ПИРГУ̀Л м. Диал. Парцал; дрипа. От дреха, която е скъсана, висят пиргули. СбНУ ХХIХ, 262.

— Друга форма: пѝргор.

Списък на думите по буква