ПИРДО̀ПСКИ

ПИРДО̀ПСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до град Пирдоп (град в Средногорската — Подбалканска подобласт) и до пирдопчанин. През 1890 година на едно учителско събрание в село Мирково младият пирдопски учител Т. Г. Влайков произнесе слово за земеделските сдружения. А. Каралийчев, С, 242. Нозете стъпват по килим пирдопски. К. Христов, ЧБ, 402. Барем си мома, Мико, походи, / барем са любов налиби / със копришките, Мико, ергени, / със пирдопските стражари. Нар. пес., СбНУ LХVI, 49.

Списък на думите по буква