ПИРДО̀ПЧАНИН

ПИРДО̀ПЧАНИН, мн. ‑чани, м. Мъж, който е роден или живее в Пирдоп, град в Средногорската — Подбалканска подобласт; пирдопец.

Списък на думите по буква