ПИРДО̀ПЧАНКА

ПИРДО̀ПЧАНКА ж. Жена, която е родена или живее в Пирдоп, град в Средногорската — Подбалканска подобласт. Всеки ден в определен час един щъркел .. крачи важно през площада.. По този площад минава и старият Конт Карло .., съпруг на пирдопчанката Пена, с литературно име Пиолита. СбЦГМГ, 418-419.

Списък на думите по буква