ПИРЀКС

ПИРЀКС м. Спец. Вид висококачествено стъкло, богато на силициев окис, което е устойчиво на топлина и химикали и затова се използва за направа на съдове. Висока термоустойчивост показват стъклата за лабораторни съдове: пирекс, дуран, йена 20 .. и др. Н. Николов, М, 270.

— От англ. pyrex.

Списък на думите по буква