ПИРЀКСИЯ

ПИРЀКСИЯ ж. Мед. Трескаво, фебрилно състояние на болен.

— От гр. πυρ?σσω 'имам треска'.

Списък на думите по буква