ПИРЀКСОВ

ПИРЀКСОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Спец. Прил. от пирекс. За количествени изследвания се използуват предимно съдове от квалифицирано стъкло (йенско, пирексово и др.), понеже то е значително по-устойчиво спрямо химически агенти. Н. Пенчев и др., КАХ, 274.

Списък на думите по буква