ПИРЀНОВ

ПИРЀНОВ1, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. 1. Който се отнася до пирен1. Пиренови съцветия.

2. Като същ. Само мн. Бот. Семейство вечнозелени полухрасти, рядко дръвчета, представено с над 1500 вида, повечето от които растат в Южна Африка и са декоративни. Ericaceae. Главни дървесни видове тук [в Южноафриканската република] са протеинът, голям брой пиренови (около 450 вида) и много други. Б. Петровски и др., ЮР, 48.

ПИРЀНОВ

ПИРЀНОВ2, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Хим. Който се отнася до пирен2. Пиренови разтворители са етерът, бензолът и др.

Списък на думите по буква