ПИРЀТРУМ

ПИРЀТРУМ м. 1. Род многогодишни тревисти растения и полухрасти, от които у нас се отглежда само един вид — обикновеният пиретрум, заради цветовете, съдържащи пиретрин, използван за инсектицидни препарати. Pyrethrum. Сред избуялите жита пъстреят ниви с ментова трева, с лавандула и пиретрум. Л. Мелнишки, ПП, 18. Хората отдавна познават едно растение с цветове, подобни на нашата полска маргаритка. Това растение носи името пиретрум и има убийствено действие върху насекомите. НТМ, 1961, кн. 9, 12. На местното африканско население не се разрешаваше да отглежда търсените на пазара кафе, чай, сизал, пиретрум и други, предназначени за външния пазар селскостопански произведения. Д. Филипов, К, 36.

2. Инсектициден препарат, съдържащ екстракт от това растение. [Пиретрумът] е многогодишно тревисто растение. .. Във форма на прахове, екстракти и аерозоли пиретрумът може да се използува много ефективно срещу мухи. ЛР, 1977, кн. 5, 29.

— От гр. πύρε2ρον.

Списък на думите по буква