ПЍРО

ПЍРО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който става, се получава с помощта на огън, нагряване, висока температура и под., напр.: пирогалол, пирогенен, пирограф, пирография.

— От гр. π?ρ 'огън'.

Списък на думите по буква