ПИРОГЕНИЗА̀ЦИЯ

ПИРОГЕНИЗА̀ЦИЯ ж. Спец. Високотемпературен процес на дълбоко термично преобразуване, обикн. на нефтени и газови суровини, един от най-важните промишлени методи за получаване на суровина за нефто-химическия синтез.

Списък на думите по буква