ПИРОГРАВЬО̀Р

ПИРОГРАВЬО̀Р м. Изк. Лице (художник или майстор), което се занимава с пирогравюра; пирограф.

— Фр. pyrograveur.

Списък на думите по буква