ПИРОГРАВЬО̀РСТВО

ПИРОГРАВЬО̀РСТВО, мн. няма, ср. Изк. Занятие, специалност на пирогравьор.

Списък на думите по буква