ПИРОГРАВЮ̀РА

ПИРОГРАВЮ̀РА ж. Изк. Гравюра върху дърво, кожа и др., изработена с помощта на нагорещен, нажежен инструмент (игла, метална пластинка и под.); пирография.

— От фр. pyrogravure.

Списък на думите по буква