ПИРОГРА̀Ф

ПИРОГРА̀Ф м. Лице (художник или майстор), което се занимава с пирография. Създадени са кооперативни сектори, които дават серийно производство на дървени изделия, дето майсторите-пирографи нашироко използуват модерни съоръжения — специални уреди (игли), нагрявани с електрически ток. СбНУ LV, 65.

Списък на думите по буква