ПИРОГРА̀ФЕН

ПИРОГРА̀ФЕН, ‑фна, ‑фно, мн. ‑фни, прил. Който се отнася до пирограф и до пирография; пирографски. Пирографната техника .. има място в пастирската дърворезба. СбНУ LV, 65. Пирографни произведения.

Списък на думите по буква