ПИРОГРА̀ФСКИ

ПИРОГРА̀ФСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до пирограф и до пирография; пирографен.

Списък на думите по буква