ПИРОГРО̀ЗДЕН

ПИРОГРО̀ЗДЕН, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Само в съчет.: Пирогроздена киселина. Биохим. Течност, получавана при дестилация на винена и гроздена киселина, с остра миризма, разтворима във вода, която е междинен продукт при алкохолната ферментация (при разпадането на захарта), а в живия организъм се превръща в аминокиселината — аланин. Под гликолиза се разбира разграждането на гликозата до пирогроздена киселина. Б. Койчев, Б, 57. Според съвременните схващания окисляването на въглехидратите (..) в клетките протича в два етапа — анаеробен и аеробен. .. Първият, анаеробният етап,.. по своя химизъм наподобява алкохолната ферментация. Тук се получава важният междинен продукт пирогроздена киселина. ОБиол. Х кл., 31. Те [невритите] се дължат на натрупването на пирогроздена киселина в кръвта. Л. Митов и др., ВБ, 438. Дишането [на плодовете] протича с помощта на ензими през редица междинни реакции, като се образуват редица междинни продукти: пирогроздена киселина,.. глицеринов алдехид и др. П. Даскалов и др., ТК, 126.

Списък на думите по буква