ПИРОКИНЀЗА

ПИРОКИНЀЗА ж. Паранормална способност на някои лица да причиняват запалване на предмет или самозапалване, без да използват огън.

— От гр. пиро‑ + κίνησις 'движение'.

Списък на думите по буква