ПИРОКЛАСТЍТИ

ПИРОКЛАСТЍТИ, само мн. Геол. Различни по големина късове, отломки и частици от вулканичен произход.

— От гр. пиро‑ + κλάσις 'чупене'.

Списък на думите по буква