ПИРОКСЀНИ

ПИРОКСЀНИ мн., ед. (рядко) пироксѐн м. Минер. Група скалообразуващи минерали с близки свойства и с цвят от зелен до черен, които участват предимно в основни магмени скали. В състава на сложните скали главно участие вземат силикатите ... Тези минерали са предимно съединения на двувалентното желязо и магнезий .., авгити, пироксени и др. П. Боянов, П, 20. По-главни минерали, които участвуват в състава на скалите, са: кварцът.., слюдите, амфиболите, пироксените. Р. Христов и др., Г, 22. Най-голямо разпространение от амфиболите има обикновеният амфибол, а от пироксените — авгитът. Цветът на тези минерали е тъмен, почти черен, често със зеленикав оттенък. Имат твърдост 5-6. Ст. Бошев и др., ГГ, 34.

— От гр. пиро‑ + ξένος 'чужд' през нем. Pyroxen.

Списък на думите по буква