ПИРОКСЀНОВ

ПИРОКСЀНОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Минер. Прил. от пироксени; пироксенитов. Освен белите гранулати .. има и черни гранулати — съдържат пироксен — пироксенови гранулати. Г. Георгиев, П, 297.

Списък на думите по буква