ПИРО̀Л

ПИРО̀Л м. Хим. Безцветна маслообразна течност с миризма на хлороформ, която е органическо съединение с важно участие в изграждането на природни алкалоиди, на някои аминокиселини на хемоглобина, хлорофила, индигото и др. Последните проучвания на калифорнийския и редица други видове нефт показаха, че отделни нефтени фракции съдържат пиридонови и хинолинови основи и освен тях .. индоли и пироли. М. Герасимов, ХН, 173.

— От гр. π?ρος 'огненочервен'.

Списък на думите по буква