ПИРОМЕТАЛУРГЍЧЕН

ПИРОМЕТАЛУРГЍЧЕН, ‑чна, ‑чно, мн. ‑чни, прил. Хим. Който се отнася до пирометалург и до пирометалургия; пирометалургически. Методите за добиване на мед от руди и концентрати могат да се обединят в две групи: пирометалургични или огневи и хидрометалургични или мокри методи. Ц. Цветков, М, 37. Много пирометалургични операции, които се използуват за добиване на разни метали, са твърде сходни. К. Дойчев, МП (превод), 942.

Списък на думите по буква