ПИРОМЀТРИЯ

ПИРОМЀТРИЯ, мн. няма, ж. Физ. Група методи, обикн. оптични, за измерване на високи температури с пирометри, които се основават на определянето (меренето) интензивността на топлинното излъчване. Основата на термичния анализ са темепературните измервания, т.е. термометрията и пирометрията. Н. Николов, М, 58.

Списък на думите по буква