ПИРОМЀТЪР

ПИРОМЀТЪР, мн. ‑три, след числ. ‑тра, м. Физ. Уред за измерване на високи температури (над 600°) по безконтактен метод, който се използва в металургията. Платината и молибденът служат като нагреватели на пещи за високи температури, като уреди за измерване на тия високи температури (пирометър от платина и родий). Б. Ангелов, ЗМ, 39. Лъчистите пирометри с различна конструкция определят температурата по топлинното излъчване. К. Славомиров, Т, 18. При печене на ултрамарина температурни разлики от 20° често са от решително значение. Твърде удобни за работа са термоелектричните пирометри с автоматично отчитане на температурата. Н. Преславски и др., НПБ, 165.

Списък на думите по буква