ПИРО̀Н

ПИРО̀Н м. Разг. Продълговат, обикн. тънък метален къс с цилиндрична форма, заострен на единия край и с главичка на другия, който служи главно за заковаване;

гвоздей. Стаята беше малка, с нисък таван от груби дъски, по които личаха наскоро ковани пирони. Д. Талев, ГЧ, 209. Пред железарските магазинчета между лопати, търнокопи, сандъци с пирони и чували със син камък седяха възрастни белобради евреи. Д. Димов, Т, 29. Бащата затягаше летвите на оградата. В ясната вечер се чуваха кратките почуквания, с които забиваше пироните. Е. Коралов, ДП, 21. // Този предмет, незабит до края на стена, дървена повърхност и под., който се използва за закачване на нещо (дреха, торба, картина и др.); гвоздей. Газова лампа, окачена на стената на един пирон, осветяваше мазето. Д. Спространов, С, 37. Прегърна [Дине] още по-добре тежкото огледало и го отнесе на новато му място .. Там заби пироните и закачи отново скъпия спомен. Д. Бегунов, ЧОД, 12. Елена свали от един пирон нова зелена корделка и си препаса косата на челото. Ив. Вазов, Съч. IХ, 210. Той откачи от един пирон на стената евтин мъхнат пешкир. Ем. Манов, ДСР, 118. Здравковият баща се прибра от фабриката по тъмно,.. Свали работния си комбинезон, който издаваше миризма на сурова гума, закачи го на пирона зад външната врата. Цв. Ангелов, ЧД, 11.

◊ Дървен пирон. Спец. Издялан, продълговат дървен къс, който се употребява в дърводелството за съединяване на дървени елементи. Дървените пирони се отличават от дървените клечки по това, че се набиват плътно в предварително провъртени дупки, които минават през цялата дебелина на двете греди. В. Брънеков и др., СД, 47. Цигански пирон. Разг. Голям кован пирон с голяма глава; цигански гвоздей. Линейката .. стоеше пред кованите с цигански пирони дървени порти. Н. Инджов, ПП, 73.

? Закачвам (закачам) / закача, окачвам (окачам) / окача, турвам (турям) / туря на пирона нещо. Разг. Изоставям някаква работа, която съм започнал, преставам да се занимавам с нещо, занемарявам, пренебрегвам нещо, обикн. с духовна стойност. — Дядо Станчо, де останаха твоите принципи? — Окачих ги на пироня... Ив. Вазов, Съч. ХIХ, 50. Политиката беше турил на пирона, особено сега, когато цял беше обладан от великия въпрос за изкоренението на любовта от света! Ив. Вазов, Съч. Х, 56. Бе, кучешки сине,.. ти всяка човещина си окачил на пироня... Ив. Вазов, Съч. Х, 7. Мед ближа и пирони сека. Диал. Умея да говоря много кротко, благо, но и много остро според случая. Говоримият език има .. свои талантливи майстори — разказвачи по рождение, какъвто е и бившият горски, кантонер и общински глашатай бай Александър. Езикът му е толкова гъвкав, че може, както се казва, и "мед да ближе, и пирони да сече". Н. Хайтов, ШГ, 24.

— От гр. περόνη.

Списък на думите по буква