ПИРО̀П

ПИРО̀П м. Минер. Минерал от групата на гранатите, представляващ в чист вид магнезиев алуминогранат, който има красив пурпурночервен цвят, и се използва като скъпоценен камък. Група на граната .. Към тази група спадат алмандин (..), пироп (с кървавочервен до черен цвят). Г. Георгиев, П, 72. Смарагда, топаза, сапфира и пиропа са имаха за най-скъпи украшения. И. Алдженов, ВК (превод), 21.

— От гр. πυροπός 'подобен на огън'.

Списък на думите по буква