ПЍРОПЛА̀ЗМИ

ПЍРОПЛА̀ЗМИ мн., ед. (рядко) пиропла̀зма, ж. Зоол. Ветер. Род едноклетъчни организми, които паразитират главно в еритроцитите на домашните животни (едър рогат добитък, коне, овце, кози, свине, кучета), където се пренасят през пролетта и лятото, обикн. от кърлежи, предизвиквайки инфекционното заболяване пироплазмоза. Досега са култивирани върху кокоши зародиши голяма част от известните болестотворни вируси,.. Само някои вируси, засягащи нервната система, не е могло да бъдат култивирани. Не са се култивирали и някои възбудители на заразни болести у човека и животните, именно тоя на маларията, както и пироплазмите .. и др. Пр, 1952, кн. 6, 79.

— От лат. pirum 'круша' + плазма.

Списък на думите по буква